Geschiedenis van de parochie

De Parochie van de Heilige Drie-eenheid Rotterdam, bestaat sinds de jaren zeventig. Het is gebouwd op moeilijkheden en zorgen, die we met succes of soms zonder succes hebben overwonnen, maar we hebben ze allemaal in het verre verleden achtergelaten...

Na het 25 jaar huren van andermans ruimte , het monteren en demonteren van de iconostase aan het begin en het einde van elke Liturgie, zijn we erin geslaagd, met Gods hulp en het grote werk van de kerkenraad en de hoofd van de parochie, aartspriester Vojislav-Vojo Bilbija, om onze eigen kerk te kopen, waar we trots op zijn.

In 2010 vierden we trots en vreugdevol dat het 10 jaar geleden is dat onze dierbare geestelijk vader Vojislav - Vojo Bilbija, als onze pastoor werd gezet.

Wat is onze grootste vreugde en zonder welke niets zou kunnen worden bereikt, zijn geweldige mannen en vrouwen, die deel uitmaken van onze parochie, onze geweldige jeugd en nog meer geweldige kinderen .... Met blijheid komen we samen op zondag bij de Liturgie en op woensdag bij de Akathist, en soms kunnen we bijna niet wachten tot vrijdag om elkaar weer te zien en de tijd samen door te brengen.

We kunnen zeggen dat we blij zijn met onze kleine kerkgemeenschap waarin we zoveel mogelijk voor elkaar zorgen.

Elk nieuw lid is welkom .

Dus voel je vrij om met ons mee te doen. We kijken ernaar uit je te zien !!