Bijbellessen

Het doel van bijbellessen is dat onze kinderen de christelijke waarden leren en zich door hen ontwikkelen tot personen die trots zullen zijn op hun ouders, hun vaderland en hun kerk. Een aantal van deze waarden zijn liefde, respect, familie, menselijkheid, gerechtigheid, barmhartigheid en kameraadschap. Dit alles wordt geleerd door de geheimen van de kerk op te helderen in een mate die ook voor de kleinste begrijpelijk is.

Voor de aanmelding van kinderen en voor meer informatie kunt u contact opnemen met priester Boris Topic op het nummer 061 64 90 142; tboris88@hotmail.com;

Donaties