Bijbellessen


Het doel van bijbellessen is dat onze jongsten ware christelijke waarden leren en zich door hen ontwikkelen tot personen die trots zullen zijn op hun ouders, hun vaderland en hun kerk. Sommige van deze waarden zijn liefde, respect, familie, menselijkheid, gerechtigheid, barmhartigheid, kameraadschap. Dit alles wordt natuurlijk geleerd door de geheimen van de kerk op te helderen in een mate die voor de kleinste begrijpelijk.


Voor de aanmelding van kinderen en voor meer informatie kunt u contact opnemen met priester Boris Topic op het nummer 061 64 90 142; tboris88@hotmail.com;