Verdriet mag nooit sterker zijn dan geloof in God en hoop op Zijn hulp. Wat er ook gebeurt, we moeten in Zijn genade geloven en hopen dat Hij genade met ons zal hebben. Bied God het verlangen aan om te bidden, en Hij zal je horen en je gebed geven
.
Filaret uit Moscow
 
Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.

Johannes 8:12

Parochie Heilige Drie-eenheid


De missie van de Kerk van de Heilige Drie-eenheid legt bijzondere nadruk op onvoorwaardelijke liefde en op de spirituele en culturele behoeften van kinderen en gezinnen. Iedereen is welkom in onze parochie! De Servisch-Orthodoxe Kerk van de Heilige Drie-eenheid in Rotterdam is een parochie die in 1998 is opgericht als een aparte parochie met het doel om de orthodoxe christenen - Serviërs in Nederland te dienen. Onze gebeden zijn gehoord en 2005 is kerkelijke complex gekocht.

De Servisch-Orthodoxe Kerk van de Heilige Drie-eenheid maakt deel uit van het Servisch-Orthodoxe Bisdom van West-Europa. Het hoofdkantoor is gevestigd in Parijs in Frankrijk. De Kerkgemeenschap van de Heilige Drie-eenheid is een parochie die rijk is aan educatieve ervaringen voor alle leeftijden. De kerk staat open voor iedereen die de parochie wil bijwonen, eraan wil deelnemen en deze wil steunen door gelovigen van alle leeftijden te dienen. Kinderen worden geboren in een gezin waarvan het doel is om ze op te voeden tot volwassenheid. God heeft ons christenen in een geestelijke familie geplaatst die de kerkgemeenschap wordt genoemd. Samen in gebed, werk, opleiding en gemeenschap streven we ernaar om onze kinderen zo dicht mogelijk bij God te leven en op te voeden, met liefde en gemeenschap in een grote kerkgemeenschap die wordt geregeerd door onvoorwaardelijke wederzijdse liefde.

De Servisch-Orthodoxe Kerk van de Heilige Drie-eenheid volgt de Juliaanse (oude) kalender en de leringen en canons van de Ene Heilige, Conciliaire, Orthodoxe Kerk. Onze parochiediensten weerspiegelen de behoefte van een diverse parochie en worden geserveerd in een combinatie van Servisch en Nederlands. Zondag- en feestdag Liturgie begint om 10.00 uur en elke woensdag en zaterdag dienen we de Akathist aan de Moeder van God, dwz St. Nectarios van Aegina vanaf 19:30 uur.

De parochie heeft een kerkkoor, een jeugdgemeenschap en een kring van Servische zusters "Eerbiedwaardige Anastasia".

Naast het Parichiefeest organiseert de parochie ook de andere feestelijke activiteiten, de viering van de dag van de Republiek Srpska en de Republiek Servië, de Sveti Sava en Vidovdan vieringen. De parochie organiseert ook af en toe lezingen voor oudere en jongere parochianen over verschillende kerkelijke onderwerpen en houdt zich actief bezig met humanitaire activiteiten.


Voor alle informaties neemt u contact met priesters.

Contactgegevens
Tel: 061 64 90 142
E-mail: tboris88@hotmail.com

Nieuws uit de Parochie

11/04/2024

Vrbica

11/04/2024

Parastos

04/04/2024

Film “Garavice”

Donaties