Bisschop

Zijne Eminentie Bisschop van West-Europa dhr. Lucas

Bisschop Luka (Kovacevic)

Hij werd geboren op 30 oktober 1950 in Piskavica, in de buurt van Banja Luka. Hij studeerde in 1971 af aan het Theological Seminary of the Holy Three Hierarchs in het Krka klooster en studeerde in 1982 theologie aan het Institute of St. Sergius in Parijs Hij werd op 26 juni 1976 tot monnik gewijd en vervolgens op het feest van St. de profeet Elisa, tot de rang van hieromonk verordend door bisschop Nicholas van Australië en Nieuw-Zeeland. Van 1982 tot 1992 was hij een broer van het klooster van St. Sava in Eilat, Australië. De Heilige Bisschoppensynode van de Servisch-Orthodoxe Kerk koos tijdens haar reguliere zitting in mei 1992 de Archimandriet Luka tot bisschop van Australië en Nieuw-Zeeland.


De handeling van bisschopswijding in het Vavedenje-klooster in Belgrado, op 17 augustus 1992, werd uitgevoerd door Patriarch Pavle met de deelname van een groot aantal bisschoppen. In hetzelfde jaar werd hij in het klooster van St. Sava in Eilat gekroond als bisschop van Australië en Nieuw-Zeeland. In 1997 werd hij verkozen tot bisschop van het bisdom van West-Europa, gevestigd in Parijs. Vanuit de functie van bisschop van het bisdom van West-Europa was hij tot 1999 beheerder van het bisdom Australië en Nieuw-Zeeland.