У суботу 6. децембра у зборници ротредамске парохије, одржана је презентација српске енциклопедије која носи назив Catena Mundi (у преводу: Вериге Света). За представљање овог огромног књижевног дела владало је велико интересовање и простор црквене зборнице био је премали да прими све окупљене, тако да су поједини са ходника пратили презентацију.

Енкиклопедију је на оригиналан начин представио Бранимир Нешић, директор издавачке куће Catena Mundi и дугогодишњи сарадник Предрага Драгића-Кијука, који је енциклопедију осмислио и саставио. 
 
Бранимир је присутнима представио енциклопедију тако што је, према поглављима енциклопедије, почев од винчанске културе, која је на простору Балкана постојала пре много хиљада година па све до грађанског рата у бившој Југославији, пуштао  изабране кратке документарне филмове, а потом и сам говорио на ту тему, помињући и ауторитете (писце) који су о истом писали у енциклопедији. 
 
Организатор презентације располагао је са свега 10 примерака енциклопедије који су били понуђени на продају и исте вечери купљени.
За оне који су заинтересовани да ову енциклопедију набаве постоји могућност претплате. Неопходно је да се до краја децембра јаве свештенику Горану Ковачевићу. Цена енциклопедије (од 2000 страница) је 100 евра.
На крају ове врло успешне вечери, Бранимир Нешић је једном од великих добротвора енциклопедије, Милану Стаменовићу, уручио посебно издање енциклопедије у кожном повезу.
    
     
Донације